klantenservice

Drywood Woodstain VV

Drywood Woodstain VV
Productomschrijving Drywood Woodstain VV

Drywood woodstain VV is een watergedragen transparant en semi–dekkend verfsysteem voor binnen- en buitentoepassing toepasbaar op kaal hout.
 
Productvoordelen Drywood Woodstain VV
 • Sneldrogend.
 • Prachtige accentuering van houtstructuren.
 • Waterafdunbaar.
 • Fantastische egalisering van het houtwerk.
 • Geringe milieubelasting,
 • Geurarm.
 • Niet ontvlambaar.
Let op: Afhankelijk van de toegepaste kleur kan drywood Woodstain VV doorbloeden op houtsoorten zoals Western Red Cedar of verduurzaamd hout..

Technische Eigenschappen Drywood Woodstain VV
 • Bindmiddelbasis: Speciale samenstelling van watergedragen kunstharsen (hybride).
 • Soortelijk gewicht: Ca. 1,10 kg/l.
 • Vastestofgehalte: Ca. 25  Vol.%
 • Rendement (theoretisch): Ca. 8 m2/L bij een laagdikte van 5-10 micron droog
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle drywood systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6  maanden.
 • Kleur: Vrijwel alle transparante en semi-dekkende kleuren.
 • Glansgraad: Mat en zijdeglanzend.
 • Verpakkingsgrootte: 1, 2,5, 10 en 20 liter.
 • Verwerkingstemperatuur: tijdens applicatie: min. 8 °C - max. 35 °C  
 • RV tijdens applicatie: min. 30 %  - max. 75 %
 • Temperatuur tijdens doordrogen: min. 8 °C
 • RV tijdens doordrogen: max. 85 %
 • Verdunning: Water.
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.
 • Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Verwerkingsgegevens Drywood Woodstain VV
 • Droogtijden: (Bij 20°C en 65% RV)    
 • Stofdroog naca. 30 minuten
 • Kleefvrij na ca. 1 uur
 • Overschilderbaar naga. 2 uur
 • Door droogtijd min. 48 uur

Verwerkingsgegevens Voor luchtspuit

 • Spuitopening 1,2 - 1,4  mm
 • Spuitdruk 3  bar

Verwerkingsgegevens Voor Airless

 • Spuitopening 0,009 - 0,013 inch
 • Spuitdruk 100 bar
Gebruiksaanwijzingen Drywood Woodstain VV 
 • De ondergrond dient intakt, droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Dompelen, spuiten en kwasten.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.
Additionele Gegevens Drywood Woodstain VV
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
 • EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) /130 g/l (2010)  
 • Dit product bevat max. 25 g/l VOS.


Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.