• Lorem ipsum

Productomschrijving Drywood Kopse Sealer

Drywood Kopse Sealer is een watergedragen sneldrogende sealer voor kopshout in geveltimmerwerk en houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal van industriële kwaliteit. Drywood Kopse Sealer heeft een goed vochtwerend vermogen en kan in hoge laagdiktes worden aangebracht. Dankzei de snelle blokvaste eigenschap is het hout snel te hanteren. Deze watergedragen grondverf verwerkt prettig en snel met goede dekking en hechting. Productvoordelen Drywood Kopse Sealer

 • Goed vochtremmend
 • Hoog penetrerend vermogen
 • Hoge laagdiktes
 • Snel blokvast
 • Industriële kwaliteit
 • Bevat zeer weinig oplosmiddelen
 • Goed overschilderbaar
 • Duuzaam elastisch
 • Goede weerstand tegen UV-licht
 • Geschikt als grondlaag
 • Getest door SKH, publicatie 07-01Verwerking

 • Zeer eenvoudige verwerking
 • Aanbrengen met roller, kwast en spuit
 • Snel drogend
 • Milde geur
 • Watergedragen
 • Goed dekkend
 • Speciale hechting
 • Zeer goed standvermogenToepassingen 

 • Gevelbetimmering
 • Houten spanten
 • Houten constructies
 • Randafdichting van plaat materiaal
 • Nieuw hout
 • Rabatdelen
 • Logbouw
 • Tuinhuisjes
 • Schuttingen
 • Windveren
 • Dakkapellen
 • Buitenverblijven
 • Chalets
 • Carports
 • Dak overstekken
 • Boeidelen
 • Hekwerk


Technische gegevens Drywood Kopse Sealer

 • Bindmiddel basis: Combinatie van watergedragen bindmiddelen 
 • Soortelijk gewicht: 1,02 – 1,06 kilogram per liter (afhankelijk van de kleur)
 • Vaste stof gehalte: Circa 35 Volume%
 • VOS gehalte: Maximaal 50 gram per liter
 • Rendement (theoretisch): Circa 3 m² per liter bij 300 gram/m²
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 24 maanden
 • Kleur: Transparante kleuren en wit
 • Glansgraad: Mat
 • Verpakking: Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 20 liter
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en bij maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid
 • Droogtijd: Overschilderbaar na circa 2 uur bij 300gram/m², 15°C en 60% relatieve luchtvochtigheid, volledige doordroging minimaal 48 uur
 • Verdunning: Gebruiksklaar
 • Geur: Mild, na droging reukloos  
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water
 • Afval: Deze stof en afvalwater met de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
 • Voor gebruik altijd het product informatieblad raadplegen

 

Verbruik

 • Circa 3 m² per liter bij 300 gram/m²
 • Leverbaar in 1 liter, 2,5 liter en 20 liter verpakkingenKleurenMogelijke systeem producten Drywood Kopse sealer

 • Drywood Optiprimer
 • Drywood Verf Voor Hout Nova
 • Drywood Verf Voor Hout Master
 • Drywood Poseidon

Heeft u vragen over Drywood Kopse Sealer? Onze specialisten staan u graag te woord. U kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen op +31(0)6 - 832 639 72 


Varianten van Drywood Kopse Sealer

 • Drywood Kopse Sealer Premium. Zeer geschikt voor MDF en HDF. Verkrijgbaar in transparante kleuren, wit, bruin en grijs. Verkrijgbaar in 1 liter en 2,5 liter verpakkingen. 
 • Drywood Kopse Sealer Premium ED. Alleen leverbaar in 20 liter verpakking. Zeer geschikt om kopse kanten van grote hoeveelheden plaatmateriaal te spuiten zonder verkleven.

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Kopse Sealer

 • Drywood Kopse Sealer is aan te brengen door middel van kwasten, rollen of spuiten
 • Aanbrengen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond, ontdaan van stof
 • Nieuw hout licht schuren in de richting van de houtnerf
 • Oude, verweerde houtoppervlakken goed schuren tot een draagkrachtige laag is verkregen
 • Het houtoppervlak moet schoon, droog en geschuurd zijn
 • Alle verbindingen dienen dicht te zijn
 • Verwerkingstemperatuur boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Niet in de volle zon aanbrengen
 • Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren

 

Aanvullende informatie Drywood Kopse Sealer

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- en glansverschillen uit te sluiten
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Niet verwerken op hout wat in contact komt met levensmiddelen of diervoeder
 • Beschermende kleding/handschoenen dragen
 • Niet te behandelen oppervlakken afdekken
 • Ogen tegen spetters beschermen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
 • Damp/spuitnevel niet inademen
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS
 • Niet in het riool lozen, afval afvoeren volgens plaatselijke verordening
 • Niet in het milieu lozen
 • Niet in de nabijheid van oppervlakte water gebruiken
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
 • Heeft geringe milieubelasting
 • Is geurarm en niet ontvlambaar

Voor verdere voorschriften: zie het product informatieblad Drywood Kopse Sealer. Het Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

 

Toon:
Kopse Sealer
Kopse Sealer
Drywood Kopse Sealer is een watergedragen sneldrogende sealer voor kopshout in geveltimmerwerk, houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal. 
€44,65
Toon: