klantenservice

Drywood Kopse Sealer

Drywood Kopse Sealer

Productomschrijving Drywood Kopse Sealer

Drywood Kopse Sealer is een watergedragen sneldrogende sealer voor kopshout in geveltimmerwerk en houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal. 

Productvoordelen Drywood Kopse Sealer

 • Watergedragen
 • Goed vochtremmend
 • Gemakkelijk te verwerken
 • Hoog penetrerend vermogen
 • Sneldrogend
 • Goede hechting
 • Snel blokvast
 • Goed overschilderbaar
 • Duuzaam elastisch
 • Goede weerstand tegen UV
 • Geschikt als grondlaag

Technische eigenschappen Drywood Kopse Sealer 

 • Bindmiddelbasis:
 • Soortelijk gewicht: 1.02 - 1.06 kg/l (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 35 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 3 m2/l bij 300 g/m2
 • Houdbaarheid: in originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 24 maanden
 • Kleur: transparant en wit
 • Verpakkingsgrootte: 1, 2,5 en 20 liter
 • Verwerkingstemperatuur: 
 • Verdunning: water
 • Reiniging gereedschap: geëigende middelen verdunnen met water
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

 

Verwerkingsgevens Drywood Kopse Sealer

 • Droogtijden: 15 °C en 60 % relatieve vochtigheid    
 • Overschilderbaar: na ca. 2 uur
 • Doordroging: min. 48 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Kopse Sealer

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Kopse Sealer

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.