klantenservice

Drywood Easyprimer

Drywood Easyprimer

Productomschrijving Drywood Easyprimer

Drywood Easyprimer is een watergedragen zijdematte sneldrogende grondverf (kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

Productvoordelen Drywood Easyprimer

 • Watergedragen
 • Sneldrogend
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor nieuwbouw en onderhoudsschilderwerk
 • Zeer goede dekking
 • Hoog laagdiktebereik
 • Verbeterde vloei
 • Goede indringing

Technische eigenschappen Drywood Easyprimer 

 • Bindmiddelbasis: combinatie van diverse watergedragen bindmiddelen (hybride).
 • Soortelijk gewicht: 1.05 - 1.25 kg/L (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 35 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 10 m2/l bij 35 μm droge laagdikte
 • VOS-gehalte: max 30 g/l EU-Limiet (2004/42/EG annex. II A(g): 30 g/l)
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden
 • Kleur: Leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren
 • Glansgraad: Zijdematte
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2,5 liter
 • Verwerkingstemperatuur:  Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: Water
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.
 • Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

 

Verwerkingsgevens Drywood Easyprimer

 • Droogtijden: 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid   
 • Stofdroog: na ca. 30 minuten
 • Kleefvrij:  na ca. 1,5 uur
 • Overschilderbaar: ca. 4 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Easyprimer

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Easyprimer

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.