klantenservice

Drywood Verf voor Hout Master

Drywood Verf voor Hout Master
Productomschrijving Drywood Verf voor Hout Master

Hybride één-pot-systeem voor nieuw- en onderhoudsschilderwerk voor binnen- en buitentoepassing op ramen, kozijnen, deuren en overige betimmeringen.

Productvoordelen Drywood Verf voor Hout Master
 • Goede penetratie in hout.
 • Geringe milieubelasting.
 • Geurarm.
 • Eenvoudige verwerking.
 • Duurzaam elastisch.
 • Sneldrogend.
 • Niet ontvlambaar.

Technische eigenschappen Drywood Verf voor Hout Master 
 • Bindmiddelbasis: Combinatie van alkyd- en acrylaathars.
 • Soortelijk gewicht: 1,10 – 1,25 kg/l (afhankelijk van de kleur).
 • Vastestofgehalte: Ca. 41 Vol.%
 • Rendement (theoretisch): Ca. 10,2 m²/l bij een laagdikte van 40 micron droog.
 • Elasticiteit: 5,5 mm Erichsen indruk.
 • Afleveringsviscositeit: 9 d.Pa.s.
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle (Drywood) systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12  maanden.
 • Kleur: Vrijwel alle dekkende kleuren en transparante kleuren.
 • Glansgraad: Glanzend.
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2½ liter.
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C en max. 85% relatieve vochtigheid.
 • Verdunning: water
 • Reiniging gereedschap: water
 • Afval: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Verwerkingsgevens Drywood Verf voor Hout Master
 • Droogtijden: (Bij 20°C en 65% RV)    
 • Stofdroog na ca. 30 minuten
 • Kleefvrij na ca. 1,5 uur
 • Hanteerbaar na ca. 4 uur
 • Overschilderbaar na ca. 4 uur
 • Verwerkingsgegevens Voor (hot) Airless  
 • Spuitopening 0,013 - 0,015 inch
 • Spuitdruk 100 bar
 • Spuithoek 20°
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid.

Gebruiksaanwijzingen Drywood Verf voor Hout Master 
 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

Additionele Gegevens Drywood Verf voor Hout Master
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.