• Lorem ipsum


Productomschrijving Drywood Verf voor Hout Master Glans


Drywood Verf voor Hout Master Glans is een zeer duurzaam één-pot-systeem voor nieuw- en onderhoudsschilderwerk voor binnen- en buitentoepassing. Het wordt gebruikt op bijvoor beeld rabbat, boeidelen, windveren, gootbetimmeringen, houten gevels etc. De extreem lange levensduur is mogelijk door de goede UV-licht bestendigheid en de hoge elasticiteit. De verf zal hierom nooit afbladderen. Vocht in het hout kan altijd ontsnappen omdat de verf dampdoorlatend is. Iedereen kan deze verf gemakkelijk en mooi aanbrengen met een kwast en/of viltroller. Een van de grootste pluspunten van deze watergedragen verf is het vullend vermogen. Dat betekend dat alle naden, kieren en scheurtjes letterlijk dicht te zetten zijn met genoeg verf en de kwast. Dit geeft een egaal en strak uiterlijk aan het hout. Vooral bij het verven van rabat, tuin huizen en boeidelen werkt dit erg plezierig met een strak resultaat. Nagenoeg alle houtsoorten zijn te behandelen met Drywood Verf voor Hout Master. Te gebruiken op nieuw hout, maar ook direct over bestaand schilderwerk. In alle RAL en NCS kleuren verkrijgbaar.Productvoordelen en eigenschappen Drywood Verf voor Hout Master Glans
 • Extreem weersbestendig
 • Grond, voor- en aflak in één
 • Zeer hoge laagdiktes tot 1000 μm zonder zakkers
 • Zeer lange levensduur
 • Vult kieren, naden en scheurtjes
 • UV-licht bestendig
 • Slagregen vast
 • Ademend
 • Zijdeglanzend
 • Duurzaam elastisch
 • Robuust
 • Blokvast, plakt nietVerwerking

 • Zeer eenvoudige verwerking
 • Roller en kwast
 • Snel drogend
 • Milde geur
 • Watergedragen
 • Goed dekkend
 • Speciale hechting
 • Blijft goed 'staan'Toepassingen Drywood Verf voor Hout Master Glans

 • Gevelbetimmering
 • Oude draagkrachtige verflagen
 • Nieuw hout
 • Rabatdelen
 • Logbouw
 • Tuinhuisjes
 • Schuttingen
 • Windveren
 • Dakkapellen
 • Buitenverblijven
 • Chalets
 • Carports
 • Dak overstekken
 • Boeidelen
 • Hekwerk


Technische gegevens Drywood Verf voor Hout Master Glans
 • Bindmiddel basis: Combinatie van watergedragen bindmiddelen (hybride)
 • Soortelijk gewicht: 1,05 – 1,25 kilogram per liter (afhankelijk van de kleur)
 • Vaste stof gehalte: Circa 35 Volume%
 • VOS gehalte: Maximaal 100 gram per liter
 • Rendement (theoretisch): Circa 10 m² per liter bij een laagdikte van 35 μm droge laagdikte
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
 • Kleur: Vrijwel alle dekkende kleuren
 • Glansgraad: Glanzend
 • Verpakking: Blikken van 1 en 2,5 liter
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en bij maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid
 • Droogtijd: Stofdroog na circa 30 minuten (bij 35 μm laagdikte, 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)
 • Kleefvrij: na circa 1,5 uur
 • Overschilderbaar: na circa 4 uur
 • Verdunning: Gebruiksklaar
 • Geur: Mild, na droging reukloos  
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water
 • Afval: Deze stof en afvalwater met de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
 • Voor gebruik altijd het product informatieblad raadplegen.

 

Verbruik Verf voor Hout Master Glans

 • Het verbruik is circa 10 vierkante meter per liter bij een gemiddelde droge laagdikte van 35 μm
 • Leverbaar in 1 en 2,5 liter verpakkingenKleurenMogelijke systeem producten Drywood VVH Master Glans

 • Drywood Poseidon sealer
 • Drywood Easyprimer
 • Drywood Verf voor Hout Nova
 • Drywood Verf voor Hout Master Mat
 • Drywood Improstain
 • Drywood 2K Epoxy plamuur

Heeft u vragen over Teknos of Drywood verf? Onze specialisten staan u graag te woord. U kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen op +31(0)6 - 832 639 72. 


Gebruiksaanwijzingen Drywood Verf voor Hout Master 
 • Drywood VVH master is aan te brengen door middel van kwasten, rollen of spuiten
 • Aanbrengen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond, ontdaan van stof
 • Nieuw hout licht schuren in de richting van de houtnerf
 • Alle naaldhout en niet duurzaam hardhout voor exterieur gebruik moet met drywood improstain behandeld worden
 • Oude verweerde ondergronden moeten goed schoongemaakt worden en oude, losse, slecht hechtende lagen verwijderd
 • Oude, verweerde houtoppervlakken goed schuren tot een draagkrachtige laag is verkregen
 • Het houtoppervlak moet schoon, droog en geschuurd zijn
 • Alle verbindingen dienen dicht te zijn
 • Beglazingskit dient afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn
 • Beglazingskit niet mee schilderen
 • Bloedende houtsoorten en noesten eerst gronden met Drywood Poseidon Sealer
 • Gronden met Verf voor Hout Master, EasyPrimer of Verf voor Hout Nova
 • Plamuren met Drywood 2K epoxy
 • Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen
 • Verwerkingstemperatuur boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Niet in de volle zon aanbrengen
 • Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren

Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water. Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.Aanvullende informatie Drywood Verf voor Hout Master
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- en glansverschillen uit te sluiten
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Niet verwerken op hout wat in contact komt met levensmiddelen of diervoeder
 • Beschermende kleding/handschoenen dragen
 • Niet te behandelen oppervlakken afdekken
 • Ogen tegen spetters beschermen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
 • Damp/spuitnevel niet inademen
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS
 • Niet in het riool lozen, afval afvoeren volgens plaatselijke verordening
 • Niet in het milieu lozen
 • Niet in de nabijheid van oppervlakte water gebruiken
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
 • Heeft geringe milieubelasting
 • Is geurarm en niet ontvlambaar

Voor verdere voorschriften: zie het product informatieblad Drywood Verf voor Hout Master Glans. Het Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

 

 

 

Toon:
Verf voor Hout Master Glans
Verf voor Hout Master Glans
Drywood Verf voor Hout Master Glans is een zeer duurzaam één-pot-systeem voor nieuw- en onderhoudsschilderwerk voor binnen- en buitentoepassing op bijvoorbeeld rabat, boeidelen, windveren, gootbetimmeringen, houten gevels etc.
€50,30
Toon: