klantenservice

Drywood Poseidon ZG

Drywood Poseidon ZG

Productomschrijving Drywood Poseidon ZG

Drywood Poseidon ZG is een watergedragen zijdeglanzende voorlak en aflak voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

 

Productvoordelen Drywood Poseidon ZG

 • Watergedragen
 • Voor en aflak
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor nieuwbouw
 • Geschikt voor Onderhoudsschilderwerk

 

Technische eigenschappen Drywood Poseidon ZG

 • Bindmiddelbasis: watergedragen acrylaat- en alkydbindmiddelen
 • Soortelijk gewicht: 1.05 - 1.25 kg/L (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 35 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 9 m2/l bij 35 μm droge laagdikte
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden
 • Kleur: leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren
 • Glansgraad:  zijdeglanzende
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2,5 liter
 • Verwerkingstemperatuur: 8 °C en bij max. 70% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: water
 • Reiniging: Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen.
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

 

Verwerkingsgevens Drywood Poseidon ZG

 • Droogtijden: 20 °C en 30 % relatieve vochtigheid
 • Stofdroog: 1 uur
 • Kleefvrij: 2 - 5 uur
 • Overschilderbaar: 16 - 24 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Poseidon ZG

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Poseidon ZG

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.