klantenservice

Drywood Poseidon UV ZG

Drywood Poseidon UV ZG

Productomschrijving Drywood Poseidon UV ZG

Drywood Poseidon UV ZG is een watergedragen zijdeglanzende en door IR/UV sneldrogende grondverf, voor- en aflak (kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

 

Productvoordelen Drywood Poseidon UV ZG

 • Geschikt voor voor en aflak
 • Geschikt voor binnen en buiten
 • Geschikt voor houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen
 • Zowel voor nieuwbouw als onderhouds schilderwerk
 • Watergedragen verfsysteem op hout
 • Zowel grond- als afwerklaag
 • Speciale combinatie van UV-drogende watergedragen zelfvernettende bindmiddelen
 • Droging mogelijk met infrarood licht en doordroging met UV-licht.
 • Zeer goede hardheidsopbouw
 • Hoge blockvastheid
 • Snel schuurbaar
 • Meerdere lagen direct na elkaar aan te brengen
 • Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeiing
 • Bijzonder goede buitenduurzaamheid
 • Duurzame elasticiteit
 • Duurzaam glans- en kleurbehoud
 • Sneldrogend
 • Universeel overschilderbaar
 • Geurarm
 • Vrijwel in elke kleur leverbaar
 • Passend in het concept van 4-seizoenen onderhoud, minder milieu- en mensbelastend schilderen
 •  

Technische eigenschappen Drywood Poseidon UV ZG

 • Bindmiddelbasis: watergedragen UV-uithardende bindmiddelen
 • Soortelijk gewicht: 1,04 - 1,20 kg/l (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 33 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 10 m2/l bij 35 μm droge laagdikte
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden
 • Kleur: leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren
 • Glansgraad: Zijdeglans
 • Verpakkingsgrootte: 1 liter
 • Verwerkingstemperatuur: 5 °C en bij max. 90% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: water
 • Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water en zeep
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

 

Verwerkingsgevens Drywood Poseidon UV ZG

 • Droogtijden: 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid
 • Stofdroog: 30 minuten
 • Kleefvrij: ca. 1,5 uur
 • Overschilderbaar: ca. 4 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Poseidon UV ZG

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Poseidon UV ZG

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.