klantenservice

Drywood Poseidon UV GL

Drywood Poseidon UV GL

Productomschrijving Drywood Poseidon UV GL

Drywood Poseidon UV GL is een watergedragen glanzende en door IR/UV sneldrogende aflak (kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

Productvoordelen Drywood Poseidon UV GL

 • Watergedragen verfsysteem op hout
 • Afwerklaag, voorbehandelen met Poseidon UV ZG
 • Speciale combinatie van UV-drogende watergedragen zelfvernettende bindmiddelen
 • Droging mogelijk met infrarood licht en doordroging met UV-licht.
 • Zeer goede hardheidsopbouw
 • Hoge blockvastheid
 • Goede krasvastheid
 • Snel schuurbaar
 • Meerdere lagen direct na elkaar aan te brengen
 • Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeiing
 • Duurzaam glans- en kleurbehoud
 • Sneldrogend
 • Universeel overschilderbaar
 • Geurarm
 • In vrijwel elke kleur leverbaar
 • Passend in het concept van 4-seizoenen onderhoud, minder milieu- en mensbelastend schilderen
 •  

Technische eigenschappen Drywood Poseidon UV GL

 • Soortelijk gewicht: 1,04 - 1,20 kg/l (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 33 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 10 m2/l bij 35 μm droge laagdikte
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden
 • Kleur: leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren
 • Glansgraad:  Glans
 • Verpakkingsgrootte: 1 liter
 • Verwerkingstemperatuur: relatieve vochtigheid
 • Verdunning: water
 • Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water en zeep
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

 

Verwerkingsgevens Drywood Poseidon UV GL

 • Droogtijden: 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid
 • Stofdroog: ca. 30 minuten
 • Kleefvrij: 1,5 uur
 • Overschilderbaar: ca. 4 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Poseidon UV GL

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Poseidon UV GL

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.