• Lorem ipsum

SealerProductomschrijving Drywood Poseidon Sealer

Drywood Poseidon Sealer wordt gebruikt als grondlaag op bloedende houtsoorten en hout met verkleuringen. Wanneer er geen isolerende laag wordt aangebracht kunnen er bruine en gele vlekken in de eindlaag komen. Poseidon sealer is watergedragen en zeer makkelijk net als een gewone grondlak te verwerken. Door de lange open tijd heeft de Sealer een zeer goede vloei. Het kan binnen en buiten worden gebruikt, is duurzaam elastisch en heeft een zeer goede hechting. Het is snel droog en na een nacht volledige doordroging universeel overschilderbaar. Bij sterke verkleuringen is het raadzaam om een tweede laag Poseidon Sealer aan te brengen. 


Productvoordelen en eigenschappen Drywood Poseidon Sealer

 • Zeer goede isolerende eigenschappen op merbau en andere bloedende houtsoorten
 • Watergedragen
 • Goede hechting
 • Goed te schuren
 • Extreem goede vloei
 • Lange open tijd
 • Universeel overschilderbaar
 • Ademend
 • Zijdemat
 • Duurzaam elastisch
 • Robuust
 • Geringe milieubelastingVerwerking

 • Zeer eenvoudige verwerking
 • Roller en kwast
 • Snel drogend
 • Milde geur
 • Goed dekkend
 • Speciale hechtingToepassingen 

 • Op bloedende houtsoorten zoals merbau
 • Op hout met verkleuringen
 • Gevelbetimmering
 • Oude draagkrachtige verflagen
 • Nieuw hout
 • Kozijnen, deuren en ramen
 • Trappen
 • Rabatdelen
 • Logbouw
 • Tuinhuisjes
 • Schuttingen
 • Windveren
 • Dakkapellen
 • Buitenverblijven
 • Chalets
 • Carports
 • Dak overstekken
 • Boeidelen
 • Hekwerk


Technische gegevens Drywood Poseidon Sealer

 • Bindmiddel basis: Polyurethaan gemodificeerde waterverdunbare alkydhars
 • Soortelijk gewicht: 1,2 – 1,3 kilogram per liter (afhankelijk van de kleur)
 • Vaste stof gehalte: Circa 36 Volume%
 • VOS gehalte: Minder dan 10 gram per liter
 • Rendement (theoretisch): Circa 9 m² per liter bij een laagdikte van 40 μm droge laagdikte
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle drywood systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
 • Kleur: In wit en lichte kleuren met basis wit op aanvraag
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Verpakking: Blikken van 1 en 2,5 liter
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en bij maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid
 • Droogtijd: Stofdroog na circa 1 uur bij 35 μm laagdikte, 20°C en 30% relatieve luchtvochtigheid. Kleef vrij: na circa 2 uur. Overschilderbaar: na circa 8 uur
 • Verdunning: Gebruiksklaar, verdunning verminderd werking
 • Geur: Mild, na droging reukloos  
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water
 • Afval: Deze stof en afvalwater met de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
 • Voor gebruik altijd het product informatieblad raadplegen

 

Verbruik

 • Het verbruik is circa 9 vierkante meter per liter bij een gemiddelde droge laagdikte van 40 μm
 • Leverbaar in 2,5 liter en 1 liter verpakkingenKleuren

 • Wit
 • Lichte RAL kleuren op aanvraag
 • Lichte NCS kleuren op aanvraagMogelijke systeem producten Drywood

 • Drywood Poseidon 
 • Drywood Easyprimer
 • Drywood Verf Voor Hout Nova
 • Drywood Verf Voor Hout Master
 • Drywood 2K Epoxy plamuur
 • Drywood Acryl Plamuur

Heeft u vragen over Drywood Poseidon Sealer? Onze specialisten staan u graag te woord. U kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen op +31(0)6 - 832 639 72 


Gebruiksaanwijzingen Drywood Poseidon Sealer

 • Drywood Poseidon Sealer is aan te brengen door middel van kwasten en rollen
 • Aanbrengen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond, ontdaan van stof
 • Nieuw hout licht schuren in de richting van de houtnerf
 • Oude verweerde ondergronden moeten goed schoongemaakt worden en oude, losse, slecht hechtende lagen verwijderd
 • Oude, verweerde houtoppervlakken goed schuren tot een draagkrachtige laag is verkregen
 • Het houtoppervlak moet schoon, droog en geschuurd zijn
 • Alle verbindingen dienen dicht te zijn
 • Beglazingskit dient afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn
 • Beglazingskit niet mee schilderen
 • Plamuren met Drywood 2K epoxy (buiten) en acrylplamuur (binnen)
 • Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen
 • Verwerkingstemperatuur boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Niet in de volle zon aanbrengen
 • Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo


Aanvullende informatie Drywood Poseidon Sealer

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- en glansverschillen uit te sluiten
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Niet verwerken op hout wat in contact komt met levensmiddelen of diervoeder
 • Beschermende kleding/handschoenen dragen
 • Niet te behandelen oppervlakken afdekken
 • Ogen tegen spetters beschermen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS
 • Niet in het riool lozen, afval afvoeren volgens plaatselijke verordening
 • Niet in het milieu lozen
 • Niet in de nabijheid van oppervlakte water gebruiken
 • Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
 • Heeft geringe milieubelasting
 • Is geurarm en niet ontvlambaar

Voor verdere voorschriften: zie het product informatieblad Drywood Poseidon Sealer. Het Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.