klantenservice

Drywood Poseidon Sealer

Drywood Poseidon Sealer

Productomschrijving Drywood Poseidon Sealer

Drywood poseidon sealer is een isolerende grondverf (kwastkwaliteit) voor binnen- en buitentoepassing op houten geveltimmerwerk, deuren en overige betimmeringen.

Productvoordelen Drywood Poseidon Sealer

 • Zeer goede isolerende eigenschappen op merbau en andere bloedende houtsoorten.
 • Sneldrogend.
 • Goede hechting.
 • Goede schuurbaarheid.
 • Hoog vullend vermogen.
 • Geringe milieubelasting,
 • Geurarm.
 • Universeel overschilderbaar.

Technische Eigenschappen Drywood Poseidon Sealer

 • Bindmiddelbasis: Polyurethaan gemodificeerde waterverdunbare alkydhars
 • Soortelijk gewicht: 1,20 – 1,30 kg/l (afhankelijk van de kleur).
 • Vastestofgehalte: Ca. 40 Vol.%
 • Rendement (theoretisch): Ca. 9,5 m²/l bij een laagdikte van 40 micron droog.
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle drywood systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6  maanden.
 • Kleur: RAL 9001 (gebroken wit) en RAL 7035 (grijs). Overige kleuren op aanvraag.
 • Glansgraad: Zijdeglanzend.
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2,5 liter.
 • Verdunning: Water.
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.
 • Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geeigende kanalen afvoeren.

 Verwerkingsgegevens Drywood Poseidon Sealer

 • Droogtijden: (Bij 20°C en 65% RV)    
 • Stofdroog na ga. 45 minuten
 • Kleefvrij na ca. 4 uur
 • Overschilderbaar met zichzelf na ca. 8 uur
 • Overschilderbaar met acrylaatharsen of combinaties daarvan naga. 16 uur
 • Doordroogtijd na ca. 48 uur

Additionele Gegevens Drywood Poseidon Sealer

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
 • EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) /130 g/l (2010)  
 • Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.