• Lorem ipsum


Productomschrijving Drywood Parketlak

Drywood Parketlak ZG is een watergedragen transparant zijdeglanzend verfsysteem voor binnentoepassing op houtwerk als vloeren, trappen en overige betimmeringen. Drywood Parketlak is te gebruiken als primer en lak, en wordt veel toegepast op parket.


Productvoordelen Drywood Parketlak

 • Watergedragen
 • Extreem goede vloei
 • Zeer lange open tijd
 • Hoge helderheid
 • Fraaie aankleuring
 • Hoge krasvastheid
 • Hoge slijtvastheid
 • Goede chemicalieënresistentie
 • Uitstekend glansbehoud


Technische eigenschappen Drywood Parketlak

 • Bindmiddelbasis: polyurethaan gemodificeerde watergedragen bindmiddelen
 • Soortelijk gewicht: 1.04 - 1.10 kg/L (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 30 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca.10 m2/l bij 30 μm droge laagdikte
 • VOS-gehalte: max 115 g/l EU-Limiet (2004/42/EG annex. II A(d): 130 g/l)
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden
 • Kleur: leverbaar in vrijwel alle transparante kleuren
 • Glansgraad: transparant
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2,5 liter
 • Verwerkingstemperatuur: boven 8 °C en bij max. 70% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: water
 • Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water en zeep
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren


Verwerkingsgevens Drywood Parketlak

 • Droogtijden: bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid
 • Stofdroog: na 15 minuten
 • Kleefvrij: na 30 min
 • Overschilderbaar: na 1uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Parketlak

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Parketlak

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

 

 

Drywood Parketlak