klantenservice

Drywood Improtec Transparant

Drywood Improtec Transparant
Productomschrijving Drywood Improtec

Drywood Improtec transparante houtverf is een 1-pot-verf voor nieuw- en onderhoudsschilderwerk op ramen, houten kozijnen, houten deuren en overige betimmeringen, voor binnen en buiten schilderen.

Productvoordelen Drywood Improtec
 • Hoog penetratievermogen.
 • UV-beschermend.
 • Geringe milieubelasting,
 • reukarm. Niet ontvlambaar.
Technische Eigenschappen Drywood Improtec
 • Bindmiddelbasis: Alkydharsemulsie.
 • Soortelijk gewicht: Ca. 1,02 kg/l.
 • Vastestofgehalte: Ca. 31  Vol.%
 • Rendement (theoretisch): Ca. 7,8 m2/l bij een laagdikte van 5-10 micron droog
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle drywood systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.
 • Kleur: Vrijwel alle transparante kleuren.
 • Glansgraad: Glanzend.
 • Verpakkingsgrootte: 1 en 2,5 liter
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.
 • Verwerkingstemperatuur:    Boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: Water.
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.
 • Opmerkingen: Voor gebruik homogeniseren.
 • Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geeigende kanalen afvoeren.
Verwerkingsgevens Drywood Improtec
 • Droogtijden: (Bij 20°C en 65% RV    
 • Stofdroog na ca. 3 minuten
 • Kleefvrij na ca. 8 uur
 • Overschilderbaar na ca. 24 uur

Verwerkingsgegevens voor luchtspuit

 • Spuitopening 1,8 - 2,0 mm
 • Spuitdruk 3  bar

Verwerkingsgegevens voor Airless

 • Spuitopening 0,011 - 0,018 inch
 • Spuitdruk 100 bar

Verwerkingsgegevens voor Airmix

 • Spuitopening 0,011 - 0,018 inch
 • Spuitdruk 3  bar
Gebruiksaanwijzingen Drywood Improtec
 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren.
 • Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen.
 • Eventueel verweerd hout behandelen met ontweringswater o.d.
 • Bloedende houtsoorten en noesten eerst gronden met DRYWOOD Optisealer.
 • Applicatietechniek: Dompelen, spuiten en kwasten.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.
Additionele Gegevens Drywood Improtec
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • VOS-Gehalte - Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
 • EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) /130 g/l (2010)  
 • Dit product bevat max. 25 g/l VOS.
Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.