• Lorem ipsum
ImprostainProductomschrijving Drywood Improstain

Drywood Improstain is een transparante kleurloze houtbeschermer op waterbasis voor het beschermen van verschillende houten toepassingen buiten. Drywood Improstain is een uniek impregneermiddel dat naald- en niet duurzaam hout in slechts 1 laag bescherming geeft tegen blauwschimmel en houtrot. Dit transparante, matte product is zeer eenvoudig aan te brengen met de kwast en is alleen als eerste laag voor nieuw buiten hout geschikt. Het is overschilderbaar met alle film vormende coatings van drywood. 
 

Productvoordelen en eigenschappen Drywood Improstain

 • Basis laag op naald- en niet duurzaam hout
 • Geeft zeer goede bescherming tegen blauwschimmel en houtrot
 • Omvangrijke meervoudige bescherming in slechts 1 laag
 • Voor buiten gebruik
 • Op waterbasis
 • Transparant en zijdemat
 • Overschilderbaar zonder te schuren
 • Maakt hout dimensiestabielerVerwerking

 • Zeer eenvoudige verwerking
 • Aanbrengen met kwast, spuit, dompelen, vacuüm- of flow coaten
 • Snel drogend
 • Milde geur
 • Watergedragen
 • Speciale hechting door diepe indringingToepassingen 

 • Als eerste laag op naald- en niet duurzaam hout


 

Technische gegevens Drywood Improstain
 • Bindmiddel basis: Combinatie van watergedragen bindmiddelen (hybride)
 • Soortelijk gewicht: 1,0 kilogram per liter (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): Circa 4,5 - 5,5 m² per liter bij een verbruik van 180 - 220 gram/m²
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
 • Kleur: Kleurloos transparant en transparante kleuren op aanvraag
 • Glansgraad: Zijdemat
 • Verpakking: Blikken van 20, 60, 200 en 1000 liter
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en bij maximaal 70% relatieve luchtvochtigheid
 • Droogtijd: Overschilderbaar na 24 uur (bij 15°C en 60% relatieve luchtvochtigheid)
 • Verdunning: Gebruiksklaar
 • Geur: Mild, na droging reukloos  
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water
 • Afval: Deze stof en afvalwater met de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
 • Belangrijk: Bevat propiconazol en IPBC, gebruik producten met biociden altijd veilig
 • Voor gebruik altijd het product informatieblad raadplegenVerbruik

 • Circa 4,5 - 5,5 m² per liter bij een verbruik van 180 - 220 gram/m²
 • Een laag voldoet in de meeste gevallen, op geschaafd en hardhout kan een tweede laag nodig zijn. (eerste laag ca. 120 ml/m2 en de tweede laag ca. 100 ml/m2)

 

KleurenMogelijke systeem producten Drywood Improstain

 • Drywood Kopse sealer
 • Drywood Opti Joint
 • Drywood Verf Voor Hout Nova
 • Drywood Verf Voor Hout Master
 • Alle andere film vormende Drywood systemen

Heeft u vragen over Drywood Improstain? Onze specialisten staan u graag te woord. U kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen op +31(0)6 - 832 639 72 


Gebruiksaanwijzingen Drywood Improstain 

 • Improstain bevat de werkzame stof IPBC die éénmaal op het hout aangebracht bescherming tegen blauwschimmel en houtrot biedt. Dit middel moet preventief worden toegepast.
 • Drywood Improstain is aan te brengen door middel van kwasten, spuiten, dompelen, vacuüm- of flow coaten
 • Aanbrengen op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond, ontdaan van stof
 • Nieuw hout licht schuren in de richting van de houtnerf
 • Oude, verweerde houtoppervlakken goed schuren tot een draagkrachtige laag is verkregen
 • Het houtoppervlak moet schoon, droog en geschuurd zijn
 • Alle verbindingen dienen dicht te zijn
 • Beglazingskit dient afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn
 • Beglazingskit niet mee schilderen
 • Verwerkingstemperatuur boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Niet in de volle zon aanbrengen
 • Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie
 • Voor gebruik oproeren en kleur controlerenAanvullende informatie Drywood Improstain

 • Alleen voor de professionele gebruiker
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar
 • Voor gebruik oproeren en kleur controleren
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- en glansverschillen uit te sluiten
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Niet verwerken op hout wat in contact komt met levensmiddelen of diervoeder
 • Beschermende kleding/handschoenen dragen
 • Niet te behandelen oppervlakken afdekken
 • Ogen tegen spetters beschermen, bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen
 • Damp/spuitnevel niet inademen
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOS
 • Niet in het riool lozen, afval afvoeren volgens plaatselijke verordening
 • Niet in het milieu lozen
 • Niet in de nabijheid van oppervlakte water gebruiken
 • Is geur arm 
 • Belangrijk: Bevat propiconazol en IPBC, gebruik producten met biociden altijd veilig

Voor verdere voorschriften: zie het product informatieblad Drywood Improstain. Het Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.