klantenservice

Drywood Hout Nova

Drywood Hout Nova

Productomschrijving Drywood Hout Nova

Drywood Hout Nova houtverf is een hybride één-pot-houtverf voor nieuw- en onderhoudsschilderwerk voor binnen- en buitentoepassing op ramen, houten kozijnen, houten deuren en overige houten betimmeringen. Grondverf en aflak in één.

Productvoordelen Drywood Hout Nova

 • Goede penetratie in hout.
 • Geringe milieubelasting, geurarm.
 • Uitstekende vloeiing.
 • Duurzaam elastisch.
 • Sneldrogend.
 • Niet ontvlambaar.   

Technische Eigenschappen Drywood Hout Nova 

 • Bindmiddelbasis: Combinatie van alkyd- en acrylaathars.
 • Soortelijk gewicht: 1,05 – 1,25 kg/l (afhankelijk van de kleur)..
 • Vastestofgehalte: Ca. 41 Vol.%
 • Rendement (theoretisch): Ca. 10,2 m²/l bij een laagdikte van 40 micron droog
 • Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle drywood systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12  maanden.
 • Kleur: Vrijwel alle dekkende en transparante kleuren.
 • Glansgraad: Glanzend
 • Verpakkingsgrootte: 1 en  2,5, liter.
 • Verwerkingstemperatuur: Boven 8 °C en max. 70% relatieve vochtigheid
 • Verdunning: Water
 • Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.
 • Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geeigende kanalen afvoeren.

Verwerkingsgevens Drywood Hout Nova 

 • Droogtijden: (Bij 20°C en 65% RV)    
 • Stofdroog na ca. 30 minuten
 • Kleefvrij na ca. 1,5 uur
 • Overschilderbaar na ca. 4 uur

Gebruiksaanwijzingen Drywood Hout Nova 

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren.
 • Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen.
 • Bloedende houtsoorten en noesten eerst gronden met DRYWOOD Poseidon Sealer.
 • Applicatietechniek: Kwasten en rollen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.

Additionele Gegevens Drywood Hout Nova 

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen;
 • Alle voorgaande drukwerk versies komen hiermee te vervallen.
 • Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
 • EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) /130 g/l (2010) 
 • Dit product bevat max. 25 g/l VOS.


Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.