klantenservice

Drywood Bioleum Woodoil

Drywood Bioleum Woodoil

Productomschrijving Drywood Bioleum Woodoil

Drywood Bioleum Woodoil is een watergedragen één-laags niet-filmvormend biobased product dat speciaal ontwikkeld is voor het waterafstotend maken van hout in buitentoepassing. Geschikt voor houten meubelen, (gebruikt) steigerhout, tuinhout etc.

 

Productvoordelen Drywood Bioleum Woodoil

 • Watergedragen
 • één-laags produkt
 • Niet filmvormend
 • Voor waterafstotend maken van hout
 • Geschikt voor buiten
 • Geschikt voor tuinmeubelen
 • Geschikt voor steigerhout
 • Geschikt voor tuinhout

 

Technische eigenschappen Drywood Bioleum Woodoil

 • Bindmiddelbasis: wateroplosbare lijnolie
 • Soortelijk gewicht: 1.05 - 1.10 kg/l (afhankelijk van de kleur)
 • Vastestofgehalte: ca. 25 Vol% (afhankelijk van de kleur)
 • Rendement (theoretisch): ca. 12m2/l bij 80 g/m2
 • Overschilderbaarheid: 16 uur
 • Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 6 maanden
 • Kleur: leverbaar in een breed assortiment transparante en (semi-)dekkende kleuren
 • Glansgraad:  transparant
 • Verpakkingsgrootte:  1, 10 en 20 liter
 • Verwerkingstemperatuur: min. 15 °C en max. 60 % relatieve vochtigheid
 • Verdunning: water
 • Reiniging Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen
 • Afval: verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren

 

Verwerkingsgevens Drywood Bioleum Woodoil

 • Droogtijden: 15 °C en max. 60 % relatieve vochtigheid
 • Stofdroog: 16 uur
 • Overschilderbaar: 16 uur

 

Gebruiksaanwijzingen Drywood Bioleum Woodoil

 • De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
 • Hout in de nerfrichting licht schuren..
 • Applicatietechniek :Kwasten, rollen, spuiten en dompelen.
 • Voor gebruik goed roeren en kleur controleren

 

Additionele Gegevens Drywood Bioleum Woodoil

 • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar;
 • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur- c.q. glansverschillen te voorkomen;
 • Buiten bereik van kinderen bewaren;
 • Damp/spuitnevel niet inademen;
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen;
 • Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.